Bugården

Bugården som vi ser i dag er oppført etter bybrannen i 1702, men har røtter tilbake til starten av middelalderen. Gården ble brukt av hanseatene fra ca. 1370 og muligens helt frem til slutten av hansatiden. Istandsetting og vedlikehold av Bugården er en del av det omfattende bevaringsarbeidet av verdensarvområdet Bryggen. Prosjekt Bryggen ble startet opp i år 2000 og ledes av Riksantikvaren. Stiftelsen Bryggen er eier og utfører restaureringsarbeidet.

Celluloseisolasjonen har gode konserverende egenskaper på den gamle trekonstruksjonen og sikrer et mer stabilt inneklima - etterisoleringen med cellulose er derfor en viktig del av bevaringen av bygget.

 

Kunde: Stiftelsen Bryggen
Periode: 2015

1. Komprimerte sekker med celluloseisolasjon Lina Aakerøy
2. Isolering tak Lina Aakerøy
3. Isolering tak Lina Aakerøy
4. Nærbilde av innblåst celluloseisolasjon Lina Aakerøy
5. Celluloseisolering på bryggen i Bergen Lina Aakerøy
6.

Referanseprosjekt ⟶

Fakta om Isocell