Bruksområder

Nybygg og etterisolering.

Celluloseisolasjon kan brukes i de fleste konstruksjoner i både gamle og nye hus. Cellulosefiberen leveres som løsull, komprimert i pakker. Vanligvis blåses isolasjonen gjennom spesielle blåsemaskiner på byggeplassen. Materialet drives på plass med trykkluft gjennom slanger. Fordelene med denne metoden er at isolasjonen fyller alle konstruksjoner uansett avstand mellom stendere eller bjelker. Den tetter alle sprekker og ujevnheter også ved rørgjennomganger. Man sitter ikke igjen med kapp og svinn i materiale, noe som er en fordel ovenfor isolasjonsmateriale som kommer i definerte størrelser.

Isolering av etasjeskiller til kjeller og loft er tiltak som gir stor effekt uten kostbare og omfattende inngrep i konstruksjonen. Celluloseisolasjon kan blåses mellom bjelkelaget og tetter godt mellom ujevnheter og sprekker.

Restaurering.

Produktet er velprøvd gjennom mange års bruk. I restaureringssammenheng er celluloseisolasjon spesielt godt egnet siden det effektivt fyller alle hulrom og stopper trekk, uten at vi trenger så tykke sjikt at det påvirker proporsjonene i bygningen. Isocell har gode konserverende egenskaper og virker brannforebyggende. Celluloseisolasjon er brukt i en rekke fredede og verneverdige bygg, slik som Bryggen i Bergen, Mariakirken i Bergen, Oslo Domkirke, Holmenkollen kapell, Aulestad og Lade gård.

Løsull til isolering av åpne bjelkelag.

Isocell leveres også som løsull som kan brukes til isolering av åpne bjelkelag. I slike tilfeller trenger du ikke en fagperson til å blåse isolasjonen inn i bygningen - du kan kjøpe isolasjon hos oss, men gjøre jobben selv. Isolasjonen må vispes opp slik at den blir luftig før den blir strødd i bjelkelaget. Isocell leveres komprimert i sekker på 14 kg. 

Fakta om Isocell