Produktinfo

Celluloseisolasjon er et samlebegrep som omfatter isolasjon laget av returpapir eller trefibermasse. Produktene har en rekke egenskaper som er fordelaktige ved etterisolering i gamle hus og i bruk i nye bygg. Celluloseisolasjon lages av gammelt avispapir som gjennomgår en tørr oppmalingsprosess hvor også brannhemmende tilslag av mineralske salter tilsettes.

 

Høy tetthet - Lav luftgjennomgang

Når isolasjonstykkelsen økes oppstår det luftbevegelse i isolasjonssjiktet. I isolasjonsmaterialer med lav egenvekt og liten luftmotstand, vil luft kunne sirkulere mellom varm og kald side, noe som vil gi et stort varmetap. Med celluloseisolasjon får vi derimot et pustende hus, men uten luftlekkasjer.

Celluloseisolasjonen har tette fibre, høy egenvekt og derfor høy densitet (tetthet). Rett installert vil derfor cellulosefibrene motvirke luftbevegelser (konveksjon) i isolasjonen. Dette gjør produktet godt egnet ved store isolasjonstykkelser, som f.eks. ved bruk på kaldloft. Den høye lufttettheten bidrar dessuten til at produktet motstår overoppheting om sommeren ved god komprimering. En kubikkmeter celluloseisolasjon veier ca. 50 kg, tilsvarende for mineralull er ca. 30 kg. Vekten medfører større luftmotstand og at lydisoleringen blir forholdsvis god.

Fuktegenskaper og dampsperre

Celluloseisolasjon er hygroskopisk og fuktutjevnende. Produktets egenskaper kan sammenlignes med trevirket sine evner til å ta opp og gi fra seg fuktighet alt etter omgivelser og varierende fuktighet. Isolasjonen «puster» og regulerer fuktigheten i konstruksjonen og i selve huset på samme måte som i et laftet tømmerhus.

Denne egenskapen gjør det forsvarlig å bygge uten damptett plastfolie på innsiden av isolasjonen. Materialet er således diffusjonsåpent og fuktighet transporteres gjennom konstruksjonen fra varm til kald side og ut gjennom vindsperren. Det er selvfølgelig ikke forbud mot å bruke dampsperre dersom du bruker celluloseisolasjon. For å sikre at fuktigheten slipper ut av konstruksjonen er det imidlertid viktig å bruke en dampåpen vindsperre.

De nevnte egenskaper gjør at også stadig flere nye hus blir bygd uten dampsperre og med celluloseisolasjon. Isocell har isolert slike hus fra helt tilbake til 1988. Disse husene fungerer utmerket den dag i dag.

«Pustende» hus med celluloseisolasjon

Begrepet «pustende» hus betyr ikke at luft skal lekke ut eller inn i konstruksjonene. I disse konstruksjonene skal vanndamp fra inneluften vandre ut gjennom vegger og tak uten å gjøre skader på huset. «Pustende» hus skal imidlertid bygges med lufttette sjikt både innvendig og utvendig. Varm luft skal ikke lekke ut, og kald luft skal ikke blåse inn i konstruksjonene.

Brannforebyggende og konserverende.

Produsentene av celluloseisolasjon bruker forskjellige brannhemmende tilsetningsstoff. I vårt produkt bruker vi magnesium (under 9 % av totalvekt) og borsyre (mindre enn 3 % av totalvekt). Både magnesium og borsyre binder vann som ved høye temperaturer skilles ut og kjøler ned isolasjonen slik at den ikke tar fyr. Den lave prosentandelen borsyre ligger godt under EU sine fastsatte grenseverdier, og gjør at denne typen celluloseisolasjon ikke er å anse som merkepliktig eller skadelig for isolatører eller brukere. Siden borsyre binder mye vann er prosentandelen rent bor i isolasjonen mindre enn 5 promille.

Det er brukt bor i produksjonen av celluloseisolasjon gjennom 30 år. I tillegg til gode brannhemmende egenskaper har bor vist seg å ha gode preventive egenskaper med hensyn til mugg, sopp og skadeinsekter.

Bærekraftig produkt og et sunt inneklima.

Cellulosefiber består av trefibermasse og er et naturmateriale. Produksjonen gir ikke utslipp og strømforbruket ved fremstillingen er lav. Riktig installert vil konstruksjonen bli pustende, det vil si at isolasjonen er fuktutjevnende og dermed bidrar til et sunt og komfortabelt inneklima.


Noen tekniske opplysninger om celluloseisolasjon:
• ISOCELL er CE merket: CE-ETA-06/0076.
• Varmeledningsevne: ʎD (deklarert) 0,039 W/mK.
• Branngodkjenning: B-s2,d0.(Best oppnåelig brannklasse for celluloseisolasjon!)
• Energiforbruk ved produksjon: Ca. 0,09 kWh/kg.

Fakta om Isocell